CoaguChek

červené krvinky. praktický lékař, PerninkINR stanovujeme k vyšetření krevní srážlivosti zejména u pacientů užívajících kumarinový preparát Warfarin při prevenci a léčbě trombóz. Užíváním preparátu dochází ke snížení krevní srážlivosti v důsledku snížené tvorby srážecích faktorů v játrech. Protisrážlivý účinek kumarinových preparátů obvlivňují i mimo jiné užívané léky a strava. Vyšetření probíhá odebráním kapky krve z prstu a během velmi krátké chvíle máme k dispozici výsledek vyšetření. Vyšetření provádíme pomocí přístroje CoaguChek, který vykazuje vysokou úroveň přesnoti a správnosti stanovení INR.