EKG vyšetření

srdeční tep. praktický lékař, PerninkEKG vyšetřením je velmi jednoduché, pro pacienta nenáročné a především nebolestivé, díky kterému získáme přehled o pacientově strdeční aktivitě. Každý stah srdečníhio svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se říří až na povrch těla, kde ho snímá EKG. Při vyšetření musí mít pacient volnou hruď, zápěstí a kotníky, položí se na lůžko a sestra mu umístí na tělo elektrody. Poté začíná vlastní vyšetření a elektrická aktivita srdce se bude zaznamenávat na papír. Výsledek vyšetření je znám prakticky ihned a to zhodnocením křivky EKG.