Měření hodnot glykémie

diabetický odběr krve. praktický lékař, PerninkKontrolu glykémie provádíme pomocí přístroje glukometr. Měření glykémie je nejdůležitějším a nejčastějším vyšetřením prováděných u všech pacientů s diabetem. Pokud pacient onemocní touto nemocí, znamená to, že má vysokou hladinu cukru v krvi. Jeho pravidelné měření je jediný způsob, jak lze získat informace o hladině krevního cukru v těle diabetika. Měření glukometrem potvrdí správnost nastavené léčby nebo naopak varuje, že organismus je v nebezpečí. Proto je důležité gylkémii pravidelně měřit.