Očkování

slečna na očkování. praktický lékař, PerninkOčkování patří za nejspolehlivější ochranu a prevenci proti nejrůznějším chorobám, neboť povzbuzuje imunitu. Někteří lidé mají imunitu už před očkováním slabou, patří k nim například diabetici, uživatelé kortikosteroidů, pacienti s rakovinou, po chemoterpii apod. jejich bílé krvinky proto nevyrábějí dostatek protilátek. Proto každé očkování je nutné konzultovat s lékařem. Drtivou většinu očkování si pacienti hradí sami. Některé zdravotní pojišťovny ale nabízejí příspěvky na očkování v rámci svých preventivních balíčků. Proto by pacienti ve svém vlastním zájmu se měli u své pojišťovny o těchto možnostech před očkováním informovat. Pro dospělé je totiž celá řada vhodných očkování, která prokazatelně mají pozitivní vliv na ochranu jejich zdraví. Ať již je to prevence proti chřipce, pneumokokům, planým neštovicím, žloutence typu A i B, či rakovině děložního čípku. Jediným plošným očkováním dospělé populace je očkování proti tetanu a černému kašli. Přeočkování probíhá vždy po 15 letech, u osob starších 60 let po 10 letech. Přeočkování se provádí i v případě úrazu, očkuje se jednou dávkou vakcíny, kterou jak již bylo uvedeno, je plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Přeočkování proti černému kašli doporučujeme zejména rodinných příslušníků, kde v rodině je novorozenec, stejně tak u osob, které pečují o děti. Obě nemoci tetanus a černý kašel lze přeočkovat jednou vakcínou ve stejném intervalu. Pro přeočkování stačí jedna dávka.

Našim pacientům nabízíme i očkování proti žloutence typu A i B. Infekční žloutenka je  nakažlivé vážné onemocnění způsobené viry, nejčastěji se přenáší nepřímou cestou pozřením kontaminovaného jídla nebo nápoje. Žloutenka typu B se přenáší tělními tekutinami( krví, spermatem, vaginálním sekretem). Možné je také poranění o pohozenou injekční jehlu narkomana. Onemocnění žloutenkou typu B může vést u těch nejzávažnějších případů až k cirhóze či rakovině jater. Dospělí občané nejsou proti žloutence typu B očkováni a měli očkování určitě zvážit.

Plané nešovice představují pro dospělého člověka velké riziko, mnohem vyšší než pro dítě. Na pozoru by se měli mít všichni, kteří tuto nemoc v dětsví neprodělali a tak nejsou proti ní chráněni očkováním. Zejména vhodné je pro rodiče dětí, učitele, lidé pracující s dětmi, cestovatelé apod. Očkovat by se měli nechat také studenti, kteří vyjíždějí na zahraniční stáže.

Vysoce nakažlivé oněmocnění je chřika způsobená nejčastěji chřipkovými viry A a B. Chřika se vyskytuje každoročně převážně v zimních měsících. Přenáší se kapénkovou infekcí. Očkování je zvláště důležité pro osoby starší 60 let věku, pro osoby chronicky nemocné nebo pro ty co se pohybují v kolektivních zařízeních a přicházejí do styku s většími skupinami lidí. Velký význam má očkování proti chřipce také pro těhotné ženy. Česká imunizační komise a gynekologické organizace jej doporučují kdykoliv v průběhu těhotenství.

Další nebezpečnou nákazou je meningokové onemocnění, které může probíhat různou formou. Původcem nákazy je bakterie, která se šíří vzdušnou cestou. Onemocnění postihuje všechny věkové skupiny, výskyt bývá zaznamenáván především tam, kde se srocuje větší počet lidí například na kolejích nebo diskotékách. Očkovat by se měli nechat také osoby, které cestují do exotických zemí. Pokud je jedinec vystavený možnosti vzniku onemocnění, měl by se nechat po pěti letech přeočkovat.

V posledních letech se neutále zvyšuje onemocnění klíšťovou encefalitidou. Klíšťata se vyskytují ve všech oblastech, tedy v nižších nebo i horských polohách. Hlavním způsobem přenosu je infikované klíště. Očkování doporučujeme všem dospělým, zejména těm, kteří se často pohybují v přírodě. Očkování se provádí třemi dávkami, na pravidelné přeočkování je třeba myslet každých 3-5 let.

Pneumokoková onemocnění patří mezi nejvýznamnější zdravotní problémy, u starších dospělých osob může být toto onemocnění i příčinou smrti. Očkování je proto doporučováno zejména osobám starší 65 let, přestože jejich současný zdravotní stav je dobrý. Očkování by měli podstoupit i  pacienti s onemocněním plic, jater či srdce. Ze zákona je toto očkování povinné pro osoby žijící v LDN, v domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem. Pro tyto skupiny obyvatel je očkování zdarma.