Poskytování lékařských služeb

pracující lékař. praktický lékař, PerninkProvádíme léčbu pacientů s cílem obnovení zdraví, aby se opět mohli zapojit do pracovní činnosti a normálních denních akivit. Proto je důležitá včasná a preventivně zaměřená terapie spolu s určením správné diagnózy. Našim pacientům se snažíme zprostřekovat kvalitní odbornou a následnou péči, protože vzájmená důvěra a respekt k pacientovi je základ úspěšného léčení. V případě vážnějšího onemocnění odesíláme pacienty na odborné vyšetření ke specialistovi. Pacienti do naší ordinace přicházejí jak s chřipkou, angínou, onemocněním horních a dolních cest dýchacích, ale také s drobnými úrazy, ale i s depresemi.

Důležitou úlohu při ošetřování pacientů hraje naše sestra. Snaží se všem vytvořit příjemné prostředí jak v čekárně, tak i v ordinaci. Aktivně s nimi komunikuje, uklidňuje je, podporuje, dodává jim odvahu a pocit sebejistoty. Dává pacientům instrukce před vyšetřením. Provádí očkování, odběry krve, vyšetření moči a další úkony spojené s vyšetřením pacienta. Také má na starosti administrativní činnost ordinace, přebírá a připravuje zdravotnické dokumentace a registruje nové pacienty. Provádí výpis žádanek na vyšetření a vede evidenci ošetřovatelských zpráv a lékařských výsledků. Vypisuje formuláře o pracovní neschopnosti pacienta, inkasuje platby v hotovosti a vystavuje faktury za lékařské vyšetření.