Preventivní prohlídky

na vyšetření u lékaře. praktický lékař, PerninkPojmy podpora zdraví a prevence na sebe úzce navazují, protože mají hodně společného. Prevence je činnost, která vede k upevňování zdraví, předcházení vzniku nemocí a tím k prodloužení délky života. Primární prevence má za cíl chránit a posilovat zdraví a zabránit šíření nemocí. Komplexní zdravotní opatření se především orientují na ochranu životních a zdravotních pracovních podmínek a na zdravý způsob života. Právě výchova má v prevenci důležité místo, jejím cílem je zvyšování úrovně vědomostí o nemocech a snižování jejich rizik v populaci. Cílem je předcházení nepříznivým následkům a komplikacím vzniklých onemocněním. Primární zdravotní péče plní důležitou funkci a je součástí zdravotnického systému.

V naší ordinaci provádíme preventivní prohlídky dospělé populace vždy jednou za dva roky. Tyto prohlídky jsou plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Každá preventivní prohlídka zahrnuje získání a doplnění anamnézy. V rodinné anamnéze sledujeme výskyt kardiovaskulárního onemocnění, hepertenze, diabetes mellitus, poruchy metabolismu tuků, nádorových onemocnění včetně výskytu závislostí. Provedeme kontrolu očkování proti tetanu, dále je pacientům provedeno fyzikální vyšetření spolu se změřením krevního tlaku, vyšetření zraku pomocí tabule a orientační vyšetření sluchu. Součástí preventivních prohlídek je i onkologická prevence, kdy se zhodnocením rizik provede vyšetření kůže. Při pozitivní rodinné anamnéze rakoviny prsu, ženy odesíláme na mamografické vyšetření. Ženy od věku 45 let doporučujeme na pravidelné mamografické vešetření ve dvouletých intervalech. Součástí preventivní prohlídky je i vyšetření moče pomocí diagnostických papírků, laboratorní vyšetření celkového plazmatického cholesterolu, triglyceridů a lipoproteinů ve věku 18,30,40 a 60 let. Laboratorní vyšetření glykémie se provádí ve dvouletých intervalech od 40 let věku. Ve čtyřletých intervalech provádéme vyšetření EKG. Od 50 let věku se stanovuje a vyhodnocuje speciální test okultního krvácení ve stolici. Jednou za 10 let je možné provést screeninkové vyšetření tlustého střeva, které se provádí  od 55 let věku.