Zdravotní životní styl

rozdrcené cigarety pěstí. praktický lékař, PerninkCo je zdravotní životní styl? To je především zdravá výživa. To znamená přiměřená, pestrá a vyvážená strava. Každý své zdraví ovlivňuje životním stylem, kterým žije. Životní styl zahrnuje poustu prvků, z nichž některé jsou hodně podstatné jiné trochu méně. Kromě zdravé výživy je důležitá pohybová aktivita, samozřejmě úměrná k věku a zdravotnímu stavu jedince. Dále je to nekouření a limitovaná konzumace alkoholu. Pokud se tyto hlavní zásady dodržují, pro zdraví je to velká služba. K dobrému zdravotnímu stylu patří i dostatek odpočinku a spánku, dobrá nálada a radost ze života. Je důležité se ale vyvarovat působení škodlivých látek a rizikových faktorů. Zdravý životní styl se projeví na zdraví normálním krevníím tlakem, nízkou hladinou cholesterlu v krvi, odolností proti nemocem, dobrou tělesnou kondicí, nízkou únavností, ale také svěžím a zdravým vzhledm. A o si určitě každý z nás přeje.

To, co je pro zdraví důležité, nikdo za vás neudělá o to se musí postarat každý sám. Jsou ale faktory, které sami neovlivníme a mezi ně patří především dědičnost, kterou ale neovlivníme.